รศ.นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
- Master degree of Health Science in Reproductive Health, Johns Hopkins University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2548
- อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม, ประเทศไทย, 2558
การศึกษาหลังปริญญา:
- European Diploma in Advanced Gynecologic Endoscopy and Urogynecology, Department of Obstetric and Gynecology,Universite d Auvergne-Clermont Ferrand, ประเทศฝรั่งเศส, 2542-2543
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, โรคนรีเวชระบบทางเดินปัสสาวะ
- Urogynecology
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การรักษาผู้มีบุตรยาก, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, โรคการหย่อนตัวของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานและโรคปัสสาวะเล็ดในสตรี
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รักษาโรค