ศ.คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ในเด็ก, ภูมิคุ้มกันวิทยา, Standford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์คลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ในเด็ก, ภูมิคุ้มกันวิทยา, Standford University, ประเทศสหรัฐ อเมริกา, 2539-2541
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคหืด และปฏิกิริยาภูมิแพ้ของเยื่อผิวในจมูก
+ See More
Day Time Location
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค