พญ. สวรรยา เดชอุดม

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2513
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, University of Vermont College of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2517-2519
+ See More
Day Time Location
Wed408:30 - 15:0008:3015:00Heart Center (BIC 14A)
Thu507:00 - 12:0007:0012:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Thu513:00 - 15:0013:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค