นพ. ธนัญชัย เพชรนาค

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2553 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค