นพ. ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
แพทย์ประจำบ้าน:
- Diagnostic Radiology, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 - 2550
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2550
- อนุสารังสีร่วมรักษาของลำตัว, ประเทศไทย, 2552
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค