นพ. ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์

Specialty: อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
- Ph.D., in Molecular Cell Biology, Washington University, สหรัฐอเมริกา, 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2554
- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hematology, Oncology and Transplantation, University of Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2550-2553
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 15:0009:0015:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 15:0009:0015:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 15:0009:0015:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค