รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2548
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดช่องท้องด้วยกล้อง
+ See More
Day Time Location
Mon210:00 - 14:0010:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue310:00 - 14:0010:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed410:00 - 14:0010:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu510:00 - 14:0010:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri610:00 - 14:0010:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat710:00 - 14:0010:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค