รศ.นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา:
- Spine Surgery, University of Hong Kong, ฮ่องกง, 2538
- Spine Research Fellow, University of Cleveland, สหรัฐอเมริกา, 2530-2531
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Spine
- Minimal Invasive Spine Surgery
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค