รศ.นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2536
- อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Maternal-Fetal Medicine (Thai RCOG), 2539
- Reproductive Genetics, University of California School of Medicine, San Franscisco, สหรัฐอเมริกา, 2539-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- วิทยาการเจริญพันธุ์และเวชศาสตร์แม่และเด็ก
+ See More
Day Time Location
Fri618:00 - 20:0018:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค