ศ.นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2532
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา:
- วิสัญญีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก, Johns Hopkins Hospital, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2528
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคระบบทางเดินหายใจของเด็ก
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
Fri616:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค