นพ. ธีระพล อมรเวชสุกิจ

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
แพทย์ประจำบ้าน:
- General Surgery, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 - 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Laparoscopic & Robotic Urologic Surgery
- Endosurgery
- Laser prostatectomy
- Urologic oncology
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค