นพ. ธีรสันติ์ ตันติเตมิท

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2545
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดผ่านกล้อง
- ความผิดรูปของทวารหนักและเรคตั้ม
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:00 - 18:0013:0018:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค