พญ. เต็มดวง เชื้อหิรัญ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2538
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543, Recertified 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2545
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- ผู้เชี่ยวชาญโรคไต,Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543-2545
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
ศูนย์รักษาโรค