ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. เติมศักดิ์ นาวีการ

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2509
วุฒิบัตร:
- ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2520
การศึกษาหลังปริญา:
- Postgraduate Training in Plastic Surgery, University of Miami,
Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Royal College of Surgeons of Thailand
- American College of Surgeons
- International College of Surgeons
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ: การผ่าตัดเพื่อความงาม, Cleft Lip and Cleft Palate
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ: Hair Transplant
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค