นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศแคนาดา, 2541
การศึกษาหลังปริญญา:
- Fellow in Vascular Surgery, Mount Sinai Medical Center,New York, สหรัฐอเมริกา, 2540-2541
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค