นพ. ธนา อังสุวรังษี

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์, ประเทศไทย, 2534
การศึกษาหลังปริญญาบัตร:
- ลาริงซ์วิทยา และ Voice Disorders, Vancouver, ประเทศแคนาดา, 2542
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- ลาริงซ์วิทยา และ Voice Disorders
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Voice Disorders
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Mon213:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
Tue309:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Tue313:00 - 20:0013:0020:00ENT Center
Wed409:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Wed413:00 - 20:0013:0020:00ENT Center
Thu509:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Thu513:00 - 20:0013:0020:00ENT Center
Fri609:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Fri613:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
Sun109:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Sun113:00 - 16:0013:0016:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค