นพ. ธนา นรินทร์สรศักดิ์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2536
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ประเทศไทย, 2539 - 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- The Clinical Fellowship in The Knee Reconstruction and Sports Medicine, Clinique du Cedre, Rouen, ประเทศฝรั่งเศส, กันยายน 2548 - มีนาคม 2549
- Visiting Clinical Fellow, The department of Orthopaedics, Malmo University Hospital, Malmo, ประเทศสวีเดน, 12 พฤษภาคม 2551- 21 มิถุนายน 2551
วุฒฺบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Arthroplasty
- Trauma
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
ศูนย์รักษาโรค