นพ. ธนา ธุระเจน

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2534
การศึกษาหลังปริญญา:
- Spine Fellowship, CSAC, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2537
- Orthopaedic Fellow on the Pediatric Service, Cornell University Medical College, New York, 2538
- AO fellowship, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, 2542
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- The Masters Experience, Arthroscopy Association of North America, USA, 2538
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค