รศ.นพ. ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2540
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลศิริราช, ประเทศไทย, 2542 - 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hand and Microsurgery, Department of Orthopaedics and Sports Medicine, The University of Washington, School of Medicine, (Seattle Campus), สหรัฐอเมริกา,
พฤศจิกายน 2548 - กรกฎาคม 2551
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Wrist & Elbow Arthoscopy
- Endoscopic Carpal Tunnel Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค