ทพญ. ฐาปนี ว่องวานิช

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค