รศ.นพ. ธีระ อ่ำสวัสดิ์

Specialty: อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2508
การศึกษาหลังปริญญา:
- มะเร็งวิทยา, University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2515 และ University of Miami School of Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2522
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, University of Texas MD Anderson Cancer Center, สหรัฐอเมริกา, 2528-2532
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- เคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็ง, Thoracic Oncology
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 17:0009:0017:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 17:0009:0017:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 17:0009:0017:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 17:0009:0017:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 17:0009:0017:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค