ทพญ. ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

Specialty: ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชี่ยล, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2531
- สาชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล, ประเทศไทย, 2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Orthognathic Surgery and Implant Surgery
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค