พญ. ธีรนันท วงศ์ศิริเมธีกุล

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2551 - 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2556
- Pediatric Intensive Care, Great Ormond Street Hospital, Royal College of Paediatric and Child Health, ประเทศอังกฤษ, 2558 - 2559
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Critical Ultrasound
+ See More
Day Time Location
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค