ผศ.นพ. ธีรพล อังกูลภักดีกุล

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2546
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Advanced Laparoscopic Surgery, Royal Adelaide Hospital, Australia
- Laparoscopic Bariatric Surgery, En Chu Kong Hospital, Taiwan, 2548
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
ศูนย์รักษาโรค