ทพญ. ทิพวัลย์ จันทรศักดิ์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค