นพ. เทอดชัย ศุภสิทธิ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2525
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค