นพ. ธิติ เชาวนลิขิต

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2543
+ See More
Day Time Location
Wed416:00 - 19:0016:0019:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค