นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสชั่ม, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา: Rheumatology (โรคปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ), 2526
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 15:3013:0015:30Medical Clinics (BIC 15B)
Tue313:00 - 15:3013:0015:30Medical Clinics (BIC 15B)
Wed413:00 - 15:3013:0015:30Medical Clinics (BIC 15B)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค