นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล 2522
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2529
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ , ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Fellow of Accreditation of Gynaecological Endoscopic Surgeons (APAGE), Asia Pacific Association, 2017
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Assisted Reproductive Technique, National University Health System, 2554
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 19:3017:0019:30Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค