รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
- อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Maternal-Fetal Medicine and Perinatal Genetics, Tufts-New England Medical Center, Boston, MA, สหรัฐอเมริกา, 2547
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- The Current Treatments in Pelvic Organ Prolapse and Female Urinary Incontinece, จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Maternal Fetal Medicine
+ See More
Day Time Location
Wed416:30 - 20:0016:3020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค