นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

Specialty: อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2541
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, สหรัฐอเมริกา, 2545
- สาขาโลหิตวิทยา, สหรัฐอเมริกา, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hematology and Medical Oncology, Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, New York, USA, 1998-2001
- Clinical Stem Cell Transplant, Vanderbilt University Medical Center, USA, 2001-2002
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Stem Cell Transplantation
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hematology, Oncology, Stem Cell Transplantation
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 19:3017:0019:30Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu517:00 - 19:3017:0019:30Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค