นพ. วัชรินทร์ พิภพมงคล

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Sun109:00 - 16:0009:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค