พญ. วริศรา จันทรศร

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Urogynecology, Nepean Clinical School, University of Sydney, ออสเตรเลีย, 2551-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Urogynecology
- Pelvic Floor Ultrasound
- Vaginal surgery for urinary incontinence and prolapse, suburethral sling, reconstructive pelvic surgery
- Urodynamic study
+ See More
Day Time Location
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค