นพ. วัฒนา สุพรหมจักร

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ลาว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2515
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2520
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast, Thyroid Oncology และการผ่าตัดช่องท้องด้วยกล้อง
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 16:0008:3016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue308:30 - 16:0008:3016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed408:30 - 16:0008:3016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu508:30 - 16:0008:3016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri608:30 - 16:0008:3016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค