ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Language Spoken: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Nagoya University School of Medicine Japan, 2516
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2522
การศึกษาหลังปริญญา:
- Art and Science of Surgery, American College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา, 2534
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง, University of Tokyo, Japan, 2524-7
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณ, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยกรรมตกแต่งทางกระดูก
- การเปลี่ยนข้อเทียม
- การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง
- Sports Medicine
+ See More
Day Time Location
Sat716:00 - 18:0016:0018:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
ศูนย์รักษาโรค