นพ. วีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Fellow Liver Transplantation, The British Columbia Transplant Society, Canada, 2548-2549
- Clinical Fellow Hepatology, The University of British Columbia, Canada, 2549-2550
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Advanced Therapeutic Endoscopy and ERCP (Document), Sendai, Japan, 2547
- Endoscopy, Aichi Cancer Center Hospital and Research Institute, Nagoya, Japan, 2553
- Endosonography, Sandi City Medical Center, Japan, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Gastrointestinal and Liver Diseases
- Hepatobiliary Tract Disease / Malignancy
- Liver Transplantation
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:00 - 18:0013:0018:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 13:0008:0013:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue314:00 - 16:3014:0016:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 13:0008:0013:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu514:00 - 16:3014:0016:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 13:0008:0013:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat714:00 - 19:0014:0019:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค