นพ. วีระวร อริยขจร

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
- PhD. in Medicine, Humboldt University, Berlin, เยอรมัน, 2551
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Vascular, Endovascular and Organ Transplantation, Charite Campus Virchow Clinic, University Medicine Berlin, ประเทศเยอรมัน, 2548-2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- General Surgery
- Vascular and Endovascular Surgery
- Organtransplantation
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค