นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: เยอรมัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- Full-Endoscopic Spine Surgery - 30 Case Operation Course with Dr Sebastian Ruetten, St Anna Hospital Herne, Germany, 2008
- Aneurysm surgery and skull base surgery with Professor Takanori Fukushima, Pittsburgh, USA, 1997
- Skull base surgery with Prof. Madjid Samii, Hannover, Germany,1997
- Minimally invasive neurosurgery, with Professor Axel Perneczky, Mainz, Germany, 1996
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine, St. Anna Hospital, Germany, Spine Institute, Bumrungrad International Hospital, Faculty of Science, Mahidol University, January 29-30, 2016
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยกรรมกระดูกสันหลังช่วงเอวและคอผ่านกล้อง Endoscope
- ดําเนินโครงการร่วมกับ St Anna Hospital Herne, Germany
- ร่วมกับ St Anna Hospital Herne จัดการสาธิตและฝึกการผ่าตัดสําหรับแพทย์ ในภูมิภาคเอเชีย
- เป็นผู้ฝึกสอนร่วมในการสาธิตและฝึกการผ่าตัดสําหรับแพทย์ ณ ประเทศเยอรมัน
- เป็นอาจารย์สอนแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ศัลยกรรมเชื่อมกระดูกสันหลังโดยการเจาะผ่านผิวหนัง
- ศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลังโดยใช้กล้อง Microscope และกล้อง Endoscope
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
ศูนย์รักษาโรค