พญ. วิภากร เพิ่มพูล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
- สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Liver Transplantation and Hepatobiliary Medicine, Royal Free Hampstead, London, UK., 2549
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- FibroScan, Liver Transplantation
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Liver disease, Chronic viral hepatitis B and C
- Inflammatory Bowel Disease (IBD)
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค