ศ.นพ. วิชัย อติชาตการ

Specialty: อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2512
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516
- สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2521
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การห้ามเลือด, การเกิดลิ่มเลือด
+ See More
Day Time Location
Tue316:30 - 19:0016:3019:00Medical Clinics (BIC 15D)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค