ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2532
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย, 2534
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Cardiac Surgery, ประเทศออสเตรเลีย, 2537
+ See More
ศูนย์รักษาโรค