นพ. วิชัย เจริญวงศ์

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2512
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2516
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์, ประเทศไทย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
+ See More
Day Time Location
Sun110:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค