นพ. วิเชียร ตริชอบ

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2513
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2521
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Mon213:00 - 15:0013:0015:00ENT Center
Tue309:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Tue313:00 - 15:0013:0015:00ENT Center
Wed409:00 - 14:0009:0014:00ENT Center
Thu509:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Thu513:00 - 15:0013:0015:00ENT Center
Fri609:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค