ศ.นพ. วิทยา เมฆานันท์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์พันธุศาสตร์
Language Spoken: เคนโตนิส(จีน), อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2506
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2512
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2519
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์, Yale University, สหรัฐอเมริกา, 2510-2512
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- กุมารเวชศาสตร์, พันธุศาสตร์
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 09:0007:0009:00Children Center (BIC 17C)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Tue307:00 - 09:0007:0009:00Children Center (BIC 17C)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Wed407:00 - 09:0007:0009:00Children Center (BIC 17C)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Thu507:00 - 12:0007:0012:00Children Center (BIC 17A)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Fri607:00 - 09:0007:0009:00Children Center (BIC 17C)
Fri613:00 - 20:0013:0020:00Children Center (BIC 17C)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Children Center (BIC 17C)
Sun109:00 - 20:0009:0020:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค