นพ. วินัย อริยประกาย

Specialty: อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516
การศึกษาหลังปริญญา:
- มะเร็งวิทยาฝ่ายเวชกรรม, 2517-2518
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:3013:0016:30Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:3013:0016:30Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:3013:0016:30Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:3013:0016:30Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:3013:0016:30Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค