รศ.นพ. วีระศักดิ์ ว่องไพฑูรย์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: เคนโตนิส(จีน), อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517
วุฒิบัตร:
- สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร, MRCP ประเทศอังกฤษ, 2522
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2524
- สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร, FRCP (Edinburgh), 2531
การศึกษาหลังปริญญา:
- Gastroenterology & Hepatology, Freeman Hospital, New Castle and Royal Infirmary Glasgow, ประเทศอังกฤษ, 2520-2523
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:3009:0012:30Liver Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:30 - 15:3013:3015:30Liver Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 12:3009:0012:30Liver Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:30 - 15:3013:3015:30Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:3009:0012:30Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:30 - 15:3013:3015:30Liver Center (BIH 3rd Floor)
Thu508:00 - 12:3008:0012:30Liver Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:30 - 15:3013:3015:30Liver Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค