นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539
- สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542, Recertified 2552
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Rheumatology, University of Southwestern Medicial Center, Dallas, Texas, USA, 2540-2542
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคข้ออักเสบและภูมิคุ้มกันวิทยา
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 18:0009:0018:00Medical Clinics (BIC 15B)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Wed409:00 - 18:0009:0018:00Medical Clinics (BIC 15B)
Thu513:00 - 18:0013:0018:00Medical Clinics (BIC 15B)
Fri609:00 - 18:0009:0018:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sun109:00 - 18:0009:0018:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค