นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

Specialty: อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2547
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค