นพ. วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2519
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา, 2523
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2524
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2532
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค