นพ. วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2527
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2528
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2530
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Saint Francis Hospital, Evanston, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2528-2531
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การขยายหลอดเลือดหัวใจ
- การขยายเส้นเลือดส่วนปลายของร่างกาย
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 11:3009:0011:30Heart Center (BIC 14A)
Mon213:00 - 15:3013:0015:30Heart Center (BIC 14A)
Tue309:00 - 11:3009:0011:30Heart Center (BIC 14A)
Tue313:00 - 15:3013:0015:30Heart Center (BIC 14A)
Wed409:00 - 11:3009:0011:30Heart Center (BIC 14A)
Wed413:00 - 15:3013:0015:30Heart Center (BIC 14A)
Thu509:00 - 11:3009:0011:30Heart Center (BIC 14A)
Thu513:00 - 15:3013:0015:30Heart Center (BIC 14A)
Fri609:00 - 11:3009:0011:30Heart Center (BIC 14A)
Fri613:00 - 15:3013:0015:30Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค